Offentligkod.se

Katalog med öppna programvaror som används av offentliga organisationer. Ett stöd för att välja ett öppet alternativ.

Används när offentlig sektor tillhandahåller programvaran som öppen källkod.

Katalog

Listning av programvaror

Visar alla

 • Alaveteli (Handlingar.se)

  datadelning

  Effektivisera ärenden kring begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen eller data enligt datalagen mellan myndighet och medborgare. Undvik att få samma fråga om allmän handling flera gånger genom att redan gjorda frågor och svar med handlingar blir publicerade och sökbara på plattformen och via sökmotorer på Internet. Se Handlingar.se.

  Används av
  1. Open Knowledge Sverige
 • Alfresco

  cms

  Alfresco är en open source-plattform som används för att hantera innehåll för en organisation. Det erbjuder en rad funktioner som dokumenthantering, samarbete, delning och spårning av innehåll.

  Används av
  1. Alingsås kommun
  2. Region Västra Götaland
  3. Havs- och Vattenmyndigheten
  4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  5. Svenska kraftnät
  6. Lunds universitet
 • Angular

  ramverk

  Angular är ett ramverk utvecklat av Google för att bygga dynamiska webbapplikationer. Det använder en komponentbaserad arkitektur och TypeScript för att skapa skalbara single-page applikationer med kraftfulla verktyg för datahantering och routing.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Anmäl hinder

  e-service

  E-tjänst för att rapportera tillgänglighetshinder. Tillhandahålls av Göteborgs stad.

  Används av
  1. Göteborgs kommun
 • Ansible

  arkiv

  Ansible är en mjukvaruplattform som används för automatisering av IT-uppgifter, inklusive distribution av programvaror, konfiguration och övervakning av system inom IT-infrastruktur.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. LFV
 • Apache Camel

  integration

  Apache Camel används inom integration för att ansluta olika system och applikationer på ett effektivt sätt. Tillhandahåller ett brett utbud av mönster och komponenter för att stödja olika integrationsbehov.

  Används av
  1. LFV
 • Archivematica

  arkiv

  Archivematica är ett system som används för digital bevarande och bevarande av digitala samlingar. Det tillåter användare att automatisera processerna för att bevara digitala arkiv, inklusive säkerhetskopiering, lagring och tillgångshantering. För de som vill ha långsiktig tillgång till pålitligt, autentiskt och tillförlitligt digitalt innehåll.

  Används av
  1. Kungliga Biblioteket
  2. Sveriges geologiska undersökning
 • ArgoCD

  devops

  ArgoCD är en kontinuerlig leveransplattform som används för att automatisera distributionen av applikationer och infrastruktur till moln- och Kubernetes-baserade miljöer. Möjliggör uppdateringar av applikationer och infrastruktur utan avbrott i tjänsten. Ett typiskt GitOps-verktyg för Kubernetes.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. LFV
 • AtoM

  arkiv

  AtoM (Access to Memory) är en webbapplikation som används för att hantera och presentera arkivmaterial på ett tillgängligt sätt. Det är en open source-plattform som tillåter användare att söka, bläddra och visa digitala samlingar av arkivmaterial. Möjliggör samarbete online med typiska funktioner som filhantering och dokumenthantering.

  Används av
  1. Kungliga Biblioteket
  2. Sveriges geologiska undersökning
 • BasicUse

  e-service

  E-tjänsteplattform utvecklad av Umeå kommun som bland annat används av medborgare för att från sin telefon eller dator initiera ärenden hos Umeå

  Används av
  1. Umeå kommun
 • BeautifulSoup

  dataprocessering

  Beautiful Soup är ett Python-bibliotek för att parsa HTML- och XML-dokument. Det används främst för webbskrapning, där det hjälper till att extrahera data från webbsidor genom att göra det enkelt att navigera, söka och modifiera parse-trädet.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • BigBlueButton

  kommunikation

  BigBlueButton är en webbkonferensplattform som används för digitala möten och webbseminarier. Det tillåter användare att interagera med varandra i realtid och erbjuder funktioner som skärmdelning, chatt och inspelning.

  Används av
  1. Lantmäteriet
  2. Högskolan i Skövde
 • Caddy

  network

  Caddy är en webbserver skriven i Go som automatiskt hanterar HTTPS-certifikat via Let's Encrypt. Den stöder HTTP/2 och HTTP/3, och kan konfigureras enkelt med minimal användarinmatning. Caddy erbjuder också funktioner som omvänd proxy och plugin-stöd.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Camunda

  devops

  Camunda är en öppen källkodsbaserad plattform för hantering av affärsprocesser (BPM) och beslut. Det är utformat för att hjälpa organisationer att automatisera sina verksamhetsprocesser genom att visualisera, modellera och automatisera sina arbetsflöden. Innehåller en mängd olika verktyg och funktioner för BPM, inklusive processmodellering, processövervakning, automatisk processbearbetning, hantering av arbetsuppgifter och mycket mer.

  Används av
  1. Sundsvalls kommun
 • CentOS

  operativsystem

  CentOS är en fri och öppen källkodsvariant av operativsystemet Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Det är en populär plattform för serverdrift, webbserver och molntjänster.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. LFV
  3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Codeberg

  utvecklingsplattform

  Codeberg är en webbplattform för att hantera och dela programkod med andra. Det är en open source-plattform som erbjuder funktioner för att hantera projekt, versionshantering och samarbete mellan utvecklare. GDPR-vänlig!

  Används av
  1. Network open source and data
 • Collabora

  kommunikation

  Collabora Office är en molnbaserad mjukvarusvit som ger användare möjlighet att skapa, redigera och dela dokument, kalkylblad och presentationer på ett säkert och effektivt sätt. Det är baserat på LibreOffice, men erbjuder extra funktioner som utvecklats av Collabora Productivity, ett företag som specialiserat sig på öppen källkodsbaserade produkter.

  Används av
  1. Boverket
  2. Kemikalieinspektionen
  3. Universitetskanslersämbetet
 • Continue.dev

  utvecklarverktyg

  Continue är ett tillägg för Visual Studio Code och Jetbrains för att integrera en programmeringsassistent i sitt utvecklarverktyg. Som Github Copilot kan assistenten svara på frågor, förbättra befintlig kod eller skriva ny kod, baserat på hela kodmängden i det öppna projektet. Skillnaden med Github Copilot är att Continue stöder inte bara molnbaserade modeller såsom GPT-4 utan kan även kopplas till lokala modeller (t.ex. med Ollama).

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • DCAT-AP-SE-Processorn

  datadelning

  I syfte att hjälpa organisationer att synas på dataportalen, har detta verktyg tagits fram för att kunna införlivas i godtycklig CI/CD driven kedja eller köras separat. Verktyget skapar en metadataspecifikation enligt kraven på dataportalen. Tillhandahålls av DIGG i samarbete med Arbetsförmedlingen.

  Används av
  1. Digg
 • Decidim

  e-service

  Decidim är en open source-plattform för att hantera och driva demokratiska processer, såsom medborgarbudgetar och deltagarbaserade beslut. Det tillåter användare att engagera sig i samhället och delta i beslutsprocesser på ett öppet och demokratiskt sätt. Folkomröstningar och planeringsprocesser är ytterligare exempel.

  Används av
  1. Botkyrka kommun
  2. Göteborgs kommun
  3. Helsingborgs kommun
  4. Stockholm kommun
 • Designsystem

  kommunikation

  Arbetsförmedlingen och andra myndigheter samarbetar kring ett gemensamt designsystem. I designsystemet hittar du teknik, design och verktyg baserat på gemensamma insikter, research och användarbehov. Återanvänd allt arbete fast med din grafiska profil.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. Skolverket
 • Diagrams.net

  kommunikation

  Diagrams.net (tidigare kallad Draw.io) är en webbapplikation som används för att skapa diagram och flödesscheman. Det är en open source-plattform som erbjuder en mängd olika mallar och verktyg för att skapa professionella diagram.

  Används av
  1. Gotland kommun
  2. Region Gotland
  3. LFV
 • Discourse

  kommunikation

  Discourse är en open source-plattform för forum och diskussioner. Det erbjuder ett modernt och användarvänligt gränssnitt för att skapa och moderera forum, med stöd för anpassning av utseendet och integrering med andra verktyg. Funktioner som kategorisering och taggning av diskussioner, konfigurerbar åtkomstkontroll, liveuppdateringar och aviseringar i realtid.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
 • Diwise

  iot

  Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem som innebär att verksamhetssystem frikopplas från både kommunikationsgränssnitt och olika sensortyper. En IoT-plattform är en viktig komponent i en smart stad. Är öppen källkod och använder öppna standarder.

  Används av
  1. Sundsvalls kommun
 • Django

  cms

  Django är ett webbapplikationsramverk skrivet i Python som används för att bygga skalbara och säkra webbapplikationer. Det erbjuder en mängd inbyggda funktioner och verktyg för att hantera databaser, autentisering, säkerhet och användarupplevelse. Syfte att du ska kunna fokusera på att skriva din app utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

  Används av
  1. Kungliga Biblioteket
 • Docker

  devops

  Docker är en open source-plattform för kontainerisering av applikationer. Det tillåter användare att paketera applikationer och dess beroenden i isolerade containrar, vilket gör det enkelt att distribuera och hantera applikationer i olika miljöer.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. Ekonomistyrningsverkets datalabb
  3. LFV
 • Drupal

  cms

  Drupal är ett innehållshanteringssystem (Content Management System) som används för att bygga webbplatser och applikationer. Det erbjuder en mängd inbyggda funktioner och verktyg för att hantera innehåll, användarautentisering och anpassning av utseende och funktionalitet. Flera benämner det som en digital upplevelseplattform (DXP) för webben.

  Används av
  1. Alingsås kommun
  2. Verksamt
  3. Göteborgs universitet
 • EJBCA

  security

  EJBCA är en plattform för certifikat- och nyckelhantering. Det tillåter användare att skapa, distribuera och hantera digitala certifikat och nycklar för en säker och skalbar miljö.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. Rikspolisstyrelsen
 • ESSArch

  arkiv

  ESSArch är en plattform för digitalt bevarande av arkiv och samlingar. Det erbjuder funktioner för långsiktig bevarande och tillgänglighet av digitala samlingar, inklusive säkerhetskopiering, metadatahantering och lagring i arkivstandardformat. Syftet är långsiktigt digitalt bevarande på ett kostnadseffektivt och pålitlig sätt. Stödjer både disk, band och molnbaserad lagring. Bygger på öppna standarder och api:er finns.

  Används av
  1. Riksarkivet
  2. Sydarkivera
  3. Svenska kyrkan
 • Element

  kommunikation

  Element (tidigare Riot) är en plattform för kommunikation och samarbete inom grupper och organisationer. Det tillåter användare att skicka meddelanden, samtala i röst- och videosamtal och dela filer, med stöd för kryptering och integration med andra verktyg. Försäkringskassan överväger att erbjuda Element som tjänst inom ramarna för regeringsuppdraget , Samordnad och säker statlig it-drift.

  Används av
  1. Försäkringskassan
 • EntryScape

  datadelning

  En applikation för informationshantering i öppen källkod med modulen  workbench för hantering av dokument. I informationssamlingar, allmänna handlingar; offentliga handlingar och modulen Terms  för taxonomier. Terminologier (begrepp och termer).

  Används av
  1. Uppsala kommun
  2. Region Blekinge
  3. Region Västra Götaland
  4. Digg
  5. Havs- och Vattenmyndigheten
  6. Länsstyrelserna
  7. Naturvårdsverket
  8. Statistikmyndigheten
  9. Skatteverket
 • EntryScape Catalog

  datadelning

  En katalogapplikation i öppen källkod för att katalogisera; beskriva; publicera; dela och sprida geodata till dataportaler.

  Används av
  1. Gävle kommun
  2. Helsingborgs kommun
  3. Huddinge kommun
  4. Havs- och Vattenmyndigheten
 • FastAPI

  ramverk

  FastAPI är ett webbramverk för Python som stöder asynkron programmering och använder OpenAPI och JSON Schema för att skapa och dokumentera API:er.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • FixMyStreet

  e-service

  System för att rapportera, visa, eller diskutera lokala problem. https://fixamingata.se/

  Används av
  1. Göteborgs kommun
 • Geoserver

  geodata

  En server med öppen källkod för att dela ut geodata. Både som kartbilder och vektordata.

  Används av
  1. LFV
 • Gitlab

  utvecklingsplattform

  GitLab är en webbaserad plattform för hantering av git-repositorier och en mängd andra funktioner för utvecklingsprocessen. Det inkluderar funktioner för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD), projektledning, felhantering och samarbete.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. Arbetsförmedlingen
  3. LFV
  4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Grafana

  devops

  Grafana är en open source-plattform för dataanalys och visualisering. Det används för att skapa interaktiva dashboards och diagram baserade på data från olika källor, inklusive databaser, molntjänster och IoT-enheter. Exempel på loggkällor som stöds är Prometheus, Loki, Elasticsearch, InfluxDB, Postgres och många fler.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. LFV
  3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Gravitee

  integration

  Gravitee är en API-hanterare. Det erbjuder en mängd funktioner för att hantera, säkra och övervaka API:er, inklusive hantering av API-nycklar, autentisering, hantering av trafik och analytics.

  Används av
  1. Pensionsmyndigheten
 • HAJK

  datadelning

  En öppen kartplattform för att utveckla och publicera kartor och geodata. Byggd på OpenLayers.

  Används av
  1. Halmstad kommun
 • HashiCorp Vault

  security

  Säkra, lagra och kontrollera åtkomsten till tokens, lösenord, certifikat, krypteringsnycklar för att skydda hemligheter och annan känslig data med hjälp av ett UI, CLI eller HTTP API.

  Används av
  1. LFV
  2. Skatteverket
 • Helm

  devops

  Helm är en open source-plattform för hantering av Kubernetes-paket. Det används för att paketera, distribuera och hantera applikationer i Kubernetes-miljöer, med stöd för anpassning av installation och uppdatering av applikationer.

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
  2. Region Örebro
  3. LFV
 • Jenkins

  devops

  Automationsserver som gör det möjligt för utvecklare över hela världen att på ett tillförlitligt sätt bygga, testa och distribuera sin programvara.

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
 • Jitsi

  kommunikation

  Jitsi är en plattform för videokonferenser och samarbete. Det erbjuder en mängd funktioner för att organisera och genomföra videomöten, inklusive delning av skärm och filer, inspelning av möten och möjligheten att integrera med andra verktyg. Kan installeras på egen infrastruktur eller användas via molnleverantörer.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. Boverket
  3. Elsäkerhetsverket
  4. Havs- och Vattenmyndigheten
  5. LFV
  6. Storstockholms brandförsvar
 • Jupyter

  utvecklarverktyg

  Jupyter är ett utvecklarverktyg för att skapa och dela interaktiva dokument, kallade notebooks, som kan innehålla live-kod, ekvationer, visualiseringar och text. Det stöder interaktiv dataanalys och vetenskaplig beräkning.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Kafka

  integration

  Kafka är en distribuerad plattform som används för att hantera stora volymer av strömmande data i realtid. Plattformen kan hantera både strömmande data och batchdata och är utformad för att skalas upp och hantera stora datavolymer i realtid.

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
 • KeePassXC

  security

  KeePassXC är en plattform för hantering av lösenord som är utformad för att vara säker, användarvänlig och lättanvänd. Programvaran gör det möjligt att generera, lagra och hantera lösenord på ett säkert sätt, vilket minskar risken för dataintrång och identitetsstöld.

  Används av
  1. LFV
  2. Adda
 • Koha

  arkiv

  Webbaserat bibliotekssystem med en SQL databas i grunden (MySQL rekommenderas) med katalogdata som lagras i MARC-format och som är tillgänglig via Z39.50 eller SRU. Användargränssnittet  är till hög grad konfigurerbart och adaptivt och har översatts till flera olika språk. Koha har de flesta egenskaper som kan behövas i ett bibliotekssystem.

  Används av
  1. Gotland kommun
  2. Region Gotland
 • Kubernetes

  devops

  Kubernetes är en populär lösning för att hantera containrar i en mängd olika användningsfall, inklusive molninfrastruktur, DevOps och automatiserad hantering av applikationer. Plattformen är också känd för att vara flexibel och anpassningsbar, vilket gör den till en användbar lösning för en mängd olika applikationer och användare. Kubernetes, även känd som K8s, har blivit en defactostandard för att automatisera distribution, skalning och hantering av containeriserade applikationer.

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
  2. Region Örebro
  3. LFV
 • Langchain

  språkmodeller

  LangChain är ett ramverk för att bygga språkmodeller och språkliga applikationer. Det ger utvecklare verktyg för att effektivt integrera avancerad språkteknologi i sina applikationer. Ramverket stöder integration av flera olika språkmodeller och förenklar processen för att skapa komplexa språkliga interaktioner och automatiserade dialogsystem.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • LibreOffice

  kommunikation

  LibreOffice är en svit av produktivitetsverktyg som inkluderar textbehandling, kalkylblad, presentationsprogram och andra verktyg för dokumenthantering. Plattformen är utformad för att vara användarvänlig, lättanvänd och kompatibel med en mängd olika filformat.

  Används av
  1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Linux

  operativsystem

  Linux är ett open source-operativsystem som används på en mängd olika datorer och enheter, inklusive servrar, persondatorer och mobila enheter. Operativsystemet är utformat för att vara stabilt, säkert och anpassningsbart, vilket gör det till en populär lösning för både personligt och professionellt bruk.

  Används av
  1. Region Örebro
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Försäkringskassan
  4. LFV
  5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • LlamaIndex

  språkmodeller

  LlamaIndex är ett ramverk för att bygga assistenter med stora språkmodeller och såkallade RAG-pipelines. Innan de svarar på en fråga får assistenten bryta ner frågan, söka i en eller fler kunskapsdatabaser och sammanställa ett svar baserat på detta data.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Matomo

  webbanalys

  Matomo är en open webbanalysplattform som används för att spåra och analysera besökarbeteende på webbplatser. Plattformen är utformad för att vara en säker, flexibel och användarvänlig lösning för att samla in och analysera data från webbplatser.

  Används av
  1. Botkyrka kommun
  2. Sundsvalls kommun
  3. Arbetsmiljöverket
  4. Digg
  5. Försäkringskassan
  6. Folkhälsomyndigheten
  7. Kungliga Biblioteket
  8. Läkemedelsverket
  9. Konsumentverket
  10. MSB
  11. Naturvårdsverket
  12. Pensionsmyndigheten
  13. Sveriges geologiska undersökning
  14. Skatteverket
  15. Statens kulturråd
  16. Transportstyrelsen
  17. Lärarförbundet
  18. Trygghetsrådet
 • Mattermost

  kommunikation

  Mattermost är ett chattverktyg för att möjliggöra kommunikation och samarbete mellan team och organisationer. Utformad för att vara säker, skalbar och anpassningsbar och ger användare möjlighet att kommunicera i realtid via text, video och röst.

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Lantmäteriet
  4. LFV
  5. Pensionsmyndigheten
  6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  7. Trafikverket
 • MediaWiki

  kommunikation

  MediaWiki är en wikiplattform som används för att skapa, organisera och dela kunskap och information. Plattformen är också känd för sin möjlighet att anpassa och utöka funktionaliteten genom plugins.

  Används av
  1. Gotland kommun
  2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Moodle

  e-learning

  Moodle är en plattform för inlärning och utbildning som används för att skapa och hantera online-kurser och innehåll. Plattformen ger lärare och instruktörer möjlighet att skapa anpassade inlärningsupplevelser för sina elever.

  Används av
  1. Simrishamn kommun
  2. Södertälje kommun vuxenutbildning
  3. Försvarsmakten
  4. Tullverket
  5. Linnéuniversitetet
 • MuleSoft Anypoint Platform

  integration

  MuleSoft Anypoint är känd för sin omfattande funktionalitet och är särskilt framträdande som en API-plattform, med funktioner för design, hantering och övervakning. Plattformen stöder också integration med molntjänster och appar för att förenkla utvecklings- och integreringsprocesserna.

  Används av
  1. Gotland kommun
  2. Region Gotland
  3. Region Jönköping
  4. Storsthlm
  5. Region Uppsala
  6. Region Västra Götaland
  7. Arbetsförmedlingen
  8. Skatteverket
  9. Karlstad universitet
 • Nerblackbox

  ml

  NerBlackBox är ett Python-bibliotek utformat för att underlätta träning och implementering av modeller för namnigenkänning (Named Entity Recognition, NER).

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • NetarchiveSuite

  arkiv

  Verktyg för insamling och arkivering av hemsidor.

  Används av
  1. Kungliga Biblioteket
 • Nextcloud

  kommunikation

  Nextcloud är en molnbaserad plattform för filsynkronisering och samarbete som ger användare möjlighet att lagra och dela filer på ett säkert och enkelt sätt. Plattformen innehåller också en mängd samarbetsverktyg som kalender, kontakter och meddelanden för att underlätta samarbete mellan användare. Kan användas på egen hårdvara eller i molnet. Plattformen är speciellt användbar för organisationer som vill ha full kontroll över sin data.

  Används av
  1. Boverket
  2. Digg
  3. Försäkringskassan
  4. Kemikalieinspektionen
  5. Riksrevisionen
  6. Sjöfartsverket
  7. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  8. Universitetskanslersämbetet
  9. Trafikverket
  10. Transportstyrelsen
  11. Storstockholms brandförsvar
  12. Sveriges Television
 • NodeBB

  kommunikation

  NodeBB är en programvara för diskussionsforum som bygger på Node.js och MongoDB. Finns ett brett utbud av plugins och teman.

  Används av
  1. Digg
 • NodeJS

  ramverk

  Nodejs är en öppen källkodsplattform som möjliggör server-sidan exekvering av JavaScript. Den används för att bygga skalbara nätverksapplikationer, kännetecknas av sin asynkrona, händelsestyrda arkitektur.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • OCRmyPDF

  dataprocessering

  OCRmyPDF är ett verktyg för att lägga till optisk teckenigenkänning (OCR) till PDF-filer, vilket gör det möjligt att söka i text och kopiera den från skannade dokument. Verktyget kombinerar tekniker från Tesseract OCR med befintliga PDF-filer för att skapa nya förbättrade versioner av originaldokumenten, där texten blivit sökbar och redigerbar.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Odoo

  crm

  Svit för CRM, e-handel, redovisning, lager, försäljningsställen, projektledning, etc.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
 • Ollama

  språkmodeller

  Ollama är ett verktyg för att hantera och distribuera lokala stora språkmodeller (LLM). Det fokuserar på att underlätta installationen, konfigurationen och underhållet av dessa modeller inom en organisations infrastruktur, och erbjuder stöd för anpassning och skalning efter specifika behov.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Open ePlatform

  e-service

  eTjänstplattform som möjliggör för organisationer att konstruera och publicera e-tjänster till sina besökare; samt låta besökarna följa ärenden mot verksamheten via Mina sidor. Bygger i sin tur på OpenHierarchy.

  Används av
  1. Finspång kommun
  2. Mjölby kommun
  3. Norrköping kommun
  4. Sundsvalls kommun
  5. Söderköping kommun
  6. Vadstena kommun
  7. Valdermarsvik kommun
  8. Västervik kommun
 • OpenCV

  dataprocessering

  OpenCV (Open Source Computer Vision Library) är ett bibliotek som fokuserar på datorseende och maskininlärning. Det innehåller mer än 2500 optimerade algoritmer, inklusive omfattande set för både ansiktsigenkänning och objektidentifiering.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • OpenStreetMap

  geodata

  OpenStreetMap (OSM) är ett öppet samarbetsprojekt för att skapa en fritt redigerbar världskarta.

  Används av
  1. Gotland kommun
  2. Region Gotland
  3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • OpenWebui

  språkmodeller

  OpenWebUI är en klon av ChatGPT som kan användas med molnbaserade eller lokala stora språkmodeller (t.ex. med hjälp av Ollama). Utöver ChatGPTs vanliga funktioner (chathistorik, streaming...) har gränssnittet ett behörighetssystem med administratörer och inbjudningar samt ett betygsättningssystem som underlättar användartester.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • OrigoMap

  datadelning

  En öppen kartplattform för att utveckla och publicera kartor och geodata. Byggd på OpenLayers.

  Används av
  1. Enköpings kommun
  2. Sundsvalls kommun
 • Pandas

  dataanalys

  Pandas är ett Python-bibliotek för dataanalys som erbjuder avancerade datastrukturer och operationsverktyg för att hantera och analysera tabellformade data.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Polars

  datanalys

  Polars är ett dataanalysbibliotek för Python och Rust som är optimerat för prestanda och effektiv datahantering med stöd för stora datamängder.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • PostgreSQL - PostGIS

  geodata

  PostGIS är ett databastillägg för att lagra och arbeta med geodata i PostgreSQL.

  Används av
  1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • PostgreSQL relationsdatabas

  databas

  PostgreSQL är en relationsdatabas som är känd för sin pålitlighet, skalbarhet och flexibilitet. Används av väldigt många organisationer.

  Används av
  1. Sundsvalls kommun
  2. Region Västra Götaland
  3. Brottsförebyggande rådet
  4. Domstolsverket
  5. Jordbruksverket
  6. LFV
  7. Migrationsverket
  8. Riksantikvarieämbetet
  9. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  10. Karolinska Institutet
 • Prometheus

  devops

  Verktyg för monitorering

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
  2. Region Örebro
  3. LFV
 • Puppet

  devops

  Puppet är populär för IT-automation. Modernisera, hantera och anpassa infrastruktur genom kontinuerlig automatisering.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. Pensionsmyndigheten
  3. Skatteverket
  4. Skolverket
  5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • PxWeb

  datadelning

  PxWeb är ett program för publicering av statistik. Tillhandahålls av SCB.

  Används av
  1. Statistikmyndigheten
 • PyMuPDF

  dataprocessering

  PyMuPDF är ett Python-bibliotek som erbjuder omfattande funktioner för att hantera och manipulera PDF-filer. Det tillåter användare att extrahera text, bilder och metadata, samt att skapa och redigera PDF-dokument.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Pytorch

  ml

  PyTorch är ett ramverk för maskininlärning utvecklat av Facebook. Det är framtaget för både forskning och produktion med fokus på djupinlärning, och erbjuder kraftfulla verktyg för datavetenskap.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • QGIS

  geodata

  Generellt geodata(GIS)-verktyg som kan analysera; bearbeta och visualisera geodata från alla förekommande källor.

  Används av
  1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • R Studio

  utvecklarverktyg

  RStudio är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för programmeringsspråket R, som är särskilt inriktat på statistik och dataanalys. Det erbjuder verktyg för att skriva kod, köra skript, och visualisera data direkt i användargränssnittet, och stöder även skapandet av rapporter och presentationer genom R Markdown.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • React

  ramverk

  React är ett JavaScript-bibliotek som utvecklats av Facebook för att bygga användargränssnitt, särskilt för webbapplikationer. React använder en komponentbaserad arkitektur där varje komponent har sitt eget tillstånd och kan hanteras oberoende.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Red Hat Enterprise Linux

  operativsystem

  Linuxdistribution

  Används av
  1. Region Örebro
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Försäkringskassan
  4. LFV
  5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Red Hat Fuse

  integration

  Hjälper företag och organisationer att integrera olika system och applikationer. Byggd på Apache Camel och levereras med en mängd integrationskomponenter och verktyg som möjliggör snabb och enkel utveckling av integrationslösningar.

  Används av
  1. Försäkringskassan
  2. Pensionsmyndigheten
  3. Tullverket
 • Redmine

  kommunikation

  Webbaserad projektlednings- och problemspårningsverktyg. Det tillåter användare att hantera flera projekt och tillhörande delprojekt. Verktyget har wikis och forum per projekt, tidsspårning, och rollbaserad åtkomstkontroll.

  Används av
  1. Stockholm kommun
 • Requests

  dataprocessering

  Requests är ett Python-bibliotek som förenklar processen att göra HTTP-anrop. Det är känt för sin användarvänlighet och tillåter användare att skicka HTTP-förfrågningar enkelt utan att behöva hantera lågnivådetaljer i protokollet.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Rocket Chat

  kommunikation

  Rocket.Chat är en programvara för teamkommunikation som liknar andra populära chattplattformar som Slack eller Microsoft Teams. Ger möjlighet till gruppchatt, direktmeddelanden, delning av filer och skärmdelning.

  Används av
  1. Boverket
  2. Elsäkerhetsverket
  3. Havs- och Vattenmyndigheten
  4. Kungliga Biblioteket
  5. Storstockholms brandförsvar
 • Roda

  arkiv

  RODA (Repository of Authentic Digital Records) är en programvara som används för att hantera e-arkiv. Utvecklad av det portugisiska nationella arkivet och är baserad på ett modulärt system med öppna standarder. Funktionalitet för alla huvudenheterna i OAIS-referensmodellen.

  Används av
  1. LFV
  2. Sjöfartsverket
  3. Tullverket
 • Sambuh

  e-service

  En app för boende processen inom verksamheter i Göteborgs Stad. Tillhandahålls av GöteborgsStad.

  Används av
  1. Göteborgs kommun
 • Scrapy

  dataprocessering

  Scrapy är ett Python-ramverk för webbskrapning som erbjuder verktyg för att extrahera och hantera data från webbsidor, samt för att bygga datainsamlingsrobotar. Särskilt viktigt när vissa myndigheter lägger värdefulla data på sin webbsida men vägrar tillgängliggöra dem som öppna data. 👀

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Smartakartan

  e-service

  Upptäck initiativ som gör det lätt att hyra, dela, byta, låna, ge och få!

  Används av
  1. Göteborgs kommun
 • Solr

  search

  Search platform. Sökplattform

  Används av
  1. Stockholms stadsbibliotek
 • Spring Boot

  ramverk

  Ett ramverk för att förenkla applikationsutveckling.

  Används av
  1. LFV
 • Strapi

  cms

  Strapi är en headless CMS (Content Management System). Erbjuder en enkel hantering av innehåll via ett administrationsverktyg.

  Används av
  1. Digg
  2. Stockholms universitet
 • Ubuntu

  operativsystem

  Linuxdistribution

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
  2. Försäkringskassan
  3. LFV
  4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Varnish Cache

  devops

  Varnish Cache är en proxy-cache som används för att förbättra prestandan och hastigheten på webbplatser och applikationer genom att lagra och servera cachade webbsidor och innehåll. Plattformen är utformad för att hantera en hög belastning och för att minska belastningen på webbservern genom att svara på förfrågningar från cacheminnet.

  Används av
  1. Arbetsförmedlingen
  2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Visual Studio Code

  utvecklarverktyg

  Visual Studio Code (VS Code) är en kraftfull och gratis källkodseditor utvecklad av Microsoft. VS Code är utbyggbar och anpassningsbar med ett brett utbud av tillägg för att förbättra funktionaliteten.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • Vite

  ramverk

  Vite är ett byggverktyg för frontend-utveckling som erbjuder snabb starttid och effektiva byggprocesser för produktion. Det stöder populära ramverk som React, Vue och Svelte, vilket gör det mångsidigt för webbutveckling.

  Används av
  1. Ekonomistyrningsverkets datalabb
 • WSO2 API Manager

  integration

  WSO2 API Manager möjliggör hantering och övervakning av API:er och deras livscykel. Funktioner för att stödja arbetet med versionering, dokumentation, testning, övervakning och säkerhet.

  Används av
  1. Sundsvalls kommun
  2. Västtrafik
  3. Bolagsverket
  4. Centrala studiestödsnämnden
  5. Försäkringskassan
  6. Havs- och Vattenmyndigheten
  7. Lantmäteriet
  8. Länsstyrelserna
  9. Naturvårdsverket
  10. Tillväxtverket
 • WeKan

  kommunikation

  Wekan är ett användbart verktyg för team som snabbt vill se hur arbetet fortlöper enligt konceptet "kanban-brädor". Användare kan skapa och hantera uppgifter på ett visuellt och intuitivt sätt genom att flytta kort på brädet från en kolumn till en annan. Ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att se hur det går med projektet.

  Används av
  1. Alingsås kommun
 • WordPress

  cms

  Content Management System skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen

  Används av
  1. Eslövs kommun
  2. Helsingborgs kommun
  3. Digg

Bidra till listan

Dela gärna vilka öppna programvaror din organisation använder.

Kriterier

 1. Den öppna programvaran ska användas av en offentlig organisation
 2. Källkoden ska finnas tillgänglig på internet
 3. Källkoden ska ha en öppen licens godkänd av OSI

Policy för att bidra

Läs policyn och manualen för att bidra.